Benjamin Griffiths

In healthcare, The word transition is to describe the process of preparing, planning and moving from children’s to adult services. Moving away from a team of doctors and nurses that patients have been with for many years can be scary experience and being in adult services means there is a lot more responsibility on the young patient to know about their condition and how to take care of themselves.

For my final major project my objective is to create a brand new transition programme for young patients making sure it is an exciting and variable programme from social media, digital application and ephemera based. The programme is a guide or buddy for the patient that can support them through responsibilities like medication and diet but also the programme will work as a way of communicating with other patients that are in the same situation as themselves. It is a scary process and it is important that the support is there early to help make the process run smoothly and enjoyable for the patients.


Mewn gofal iechyd, mae’r gair trosglwyddo yn disgrifio’r broses o baratoi, cynllunio a symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion. Gall symud oddi wrth dîm o feddygon a nyrsys y mae cleifion wedi bod yn eu gweld ers nifer o flynyddoedd fod yn brofiad dychrynllyd ac mae cael eich cynnwys o fewn gwasanaethau oedolion yn golygu bod mwy o gyfrifoldeb ar y claf ifanc i wybod am ei gyflwr a sut i ofalu amdano’i hun.

Ar gyfer fy mhrosiect mawr terfynol, fy nod yw creu rhaglen drosglwyddo newydd sbon i gleifion ifanc gan sicrhau ei bod yn rhaglen gyffrous ac amrywiol ar y cyfryngau cymdeithasol, cymwysiadau digidol ac effemera. Mae’r rhaglen yn ganllaw neu’n gydymaith i’r claf a all ei gynorthwyo drwy gyfrifoldebau fel meddyginiaeth a deiet ond bydd y rhaglen hefyd yn gweithio fel ffordd o gyfathrebu â chleifion eraill sydd yn yr un sefyllfa â nhw. Mae’n broses ddychrynllyd ac mae’n bwysig bod cymorth ar gael yn gynnar er mwyn helpu’r broses i redeg yn esmwyth a’i bod yn ddymunol i’r cleifion.

www.bengriff1998.myportfolio.com