A celebration of British heritage that takes it’s inspiration from tribal traditions, Binding Roots captures the simple pleasures and everyday joy that can be found hidden within the landscape.

Inspired by the textile traditions of the Iban people, Binding Roots is a love letter to the British countryside. It tells the story of a childhood spent outdoors and captures a lifetime of memories that are rooted in nature.

The collection is a celebration of unsung heroes, things that often go unnoticed unless you look for them, but who’s charm and character are part of the reason Jenny found a fondness for nature at such a young age.

True to the traditions that have inspired it, Binding Roots is not just a celebration of heritage, it is a representation of Jenny’s hope that the products within it will help people embrace nature as part of their everyday lives as well as helping them to create beautiful homes.


Dathliad o’n treftadaeth Brydeinig yw Gwreiddiau sy’n Clymu, ac mae’n cymryd ei ysbrydoliaeth o draddodiadau llwythol ac yn dal y pleserau syml a’r llawenydd dyddiol sydd ar gael ynghudd o fewn y dirwedd.

Mae Gwreiddiau sy’n Clymu wedi’i ysbrydoli gan draddodiadau tecstilau pobl Iban: mae’n llythyr caru i gefn gwlad Prydain. Mae’n adrodd hanes plentyndod a dreuliwyd allan yn yr awyr agored ac mae’n dal oes o atgofion sydd â’u gwraidd ym myd natur.

Mae’r casgliad yn ddathliad o arwyr di-nod, pethau y bydd pobl yn eu hanwybyddu oni byddan nhw’n chwilio amdanyn nhw, ond mae eu swyn a’u cymeriad yn rhan o’r rheswm y daeth Jenny i fod yn hoff o natur pan oedd hi mor ifanc.

Mae Gwreiddiau sy’n Clymu, gan aros yn driw i’r traddodiadau a fu’n ysbrydoliaeth iddo, nid yn unig yn dathlu treftadaeth ond mae’n cynrychioli gobaith Jenny y bydd y cynhyrchion ynddo yn helpu pobl i groesawu natur yn rhan o’u bywydau bob dydd yn ogystal â’u helpu i greu cartrefi hyfryd.

www.jennykate.co.uk