Home is where the beach is, a collection inspired by the entrancing rock formations and textures found within the coastline. A project intertwined with hand drawn elements and the use of hand-printed and digital designed techniques. My colour palette consits of muted, subdued hues that bring a sense of calmness and serenity to my collection. I have always been very drawn to colour and print, during my time at CSAD I have experimented with different hand-printing techniques and this is an element I feel very confident in. I have progressively developed a graphic, linear style that works well with the abstact marks used to create my imagery. I plan to develop this style throughout my professional career.


Mae ‘Home is where the beach is’ yn gasgliad a ysbrydolwyd gan ffurfiau a gweadau hudolus y creigiau ar hyd yr arfordir. Dyma brosiect wedi ei gydblethu ag elfennau a luniadwyd â llaw a’r defnydd o dechnegau printio â llaw a dylunio digidol. Mae’r lliwiau rwyf yn eu defnyddio yn cynnwys arlliwiau tawel, llwydaidd sy’n cyfleu’r llonyddwch a’r tawelwch yn fy nghasgliad. Rwyf yn hoff iawn o liw a phrint ac yn ystod fy amser yn ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd rydw i wedi arbrofi gyda gwahanol dechnegau o brintio â llaw a hon yw’r elfen yr wyf fwyaf hyderus yn ei defnyddio. Rwyf wedi datblygu arddull graffig, linellol sy’n gweithio’n dda gyda’r marciau haniaethol a ddefnyddir i greu fy nelweddau. Dwi’n awyddus i ddatblygu’r arddull hon drwy gydol fy ngyrfa broffesiynol.