Renata is an award-winning textile print and surface pattern designer. She specialises in detailed and realistic hand painting which she then develops digitally using Photoshop and Illustrator.

Renata’s current collection, ‘Daytime delight’, promotes healthy living and well-being for families with young children and couples who like to spend their time outdoors. It is aimed at picnic and garden wear but could also be used for different surfaces such as kitchen interiors or kids fashion. The exploration of colour was a big factor for making this collection happy and lively. Renata’s main focus for this project were fruit and vegetables but the design development also progressed in to garden and tables products. She has used digital software such as Photoshop and Illustrator to generate surface pattern designs.


Mae Renata yn ddylunydd patrwm arwynebau a phrint tecstilau sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae hi’n arbenigo mewn paentio manwl a realistig â llaw y mae hi wedyn yn eu datblygu’n ddigidol gan ddefnyddio Photoshop ac Illustrator.

Mae casgliad cyfredol Renata, ‘Daytime delight/Hyfrydwch y dydd’ yn hyrwyddo byw’n iach a llesiant teuluoedd a pharau sydd yn hoffi treulio eu hamser yn yr awyr agored. Anelir y casgliad at ddillad picnic a gardd ond gellid hefyd ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol sef tu mwn i geginau a dillad plant Roedd ystyried lliw yn ffactor bwysig iawn i sicrhau bod y casgliad hwn yn un hapus a bywiog. Prif ffocws y prosiect hwn i Renata oedd ffrwythau a llysiau ond datblygodd y dylunio i gynhyrchion yr ardd a’r bwrdd. Defnyddiodd feddalwedd ddigidol megis Photoshop ac Illustrator i greu dyluniadau patrwm arwynebau