Aviva Zhu

The topic I want to express is about abortion. Im talking about the animated film ghost. This story illustrates the “rationality”, “form” and “truth” of prostitute abortion. I want to use the painting style of animation for reference and use the ukiyo-e style to design new characters and scenes, with complex lines and traditional Japanese colors. I want to use this theme to express peoples resentment of the monster produced by exposing peoples inner ugliness, to express that all the monsters in the world come from peoples hearts. Therefore, I use strong painting style and color to express this theme. The main colors used are black and red for strong contrast. I hope to use this kind of strong and weird design pattern to express my theme. I hope people can pay attention to happiness and at the same time be worthy of being born human. There are no monsters in the world. All the dark and terrible fantasies come from the human heart. This is also the theme of the film in which I designed the background.


Y pwnc yr wyf eisiau mynegi fy marn arno yw erthyliad. Rwy’n siarad am fwgan y ffilm wedi’i hanimeiddio. Mae’r stori hon yn dangos “rhesymoledd”, “ffurf” a “gwirionedd” erthyliad ymysg puteiniaid. Rwyf am ddefnyddio’r dull paentio animeiddio er mwyn cyfeirio ato a defnyddio’r dull ukiyo-e i ddylunio cymeriadau a golygfeydd newydd, gyda llinellau cymhleth a lliwiau Japaneaidd traddodiadol. Rwyf eisiau defnyddio’r thema hon i fynegi dig pobl at yr anghenfil a grëir trwy ddinoethi hylltra mewnol pobl, i fynegi y daw holl angenfilod y byd o galonnau pobl. Felly, rwy’n defnyddio arddull baentio a lliwiau cryfion i fynegi’r thema hon. Y prif liwiau a ddefnyddir yw du a choch er cyferbyniad cryf. Rwy’n gobeithio defnyddio’r math hwn o batrwm dylunio cryf a hynod i fynegi fy thema. Rwy’n gobeithio y gall pobl dalu sylw i hapusrwydd ac ar yr un pryd bod yn deilwng o gael eu geni’n ddynol. Does dim angenfilod yn y byd. Daw’r holl ffantasïau tywyll ac ofnadwy o’r galon ddynol. Dyma thema’r ffilm yr wyf wedi dylunio’r cefndir ar ei chyfer hefyd.

www.avivazzz.com