Benedict Squires

I am a designer who is aware of the natural world, the environment and how our future relationship with the natural world could be altered through design, sustainability and renewable energy. I believe in pushing design to its limits through designing new conceptual products that look visually stunning, are impactful, but are also functional.

Design can hugely impact and alter people’s perception on the world. Design shapes, moulds and controls modern and futuristic environments, situations, products and services, and even influences users lifestyles. This can be done by creating something both physical and/or graphics based.

I am a passionate and driven Product designer with great insight and knowledge in ideas, concept design, problem solving, manufacturing and the design process as a whole. Not only is concept design one of my strong suits, but writing and researching technical reports and understanding technology today is also part of my arsenal. A product should have a balance between function and form, which should be echoed throughout the end result. I believe aesthetics is a huge part of design as it magnetises individuals towards the product, encapsulating them in this material world and extracting an emotional relationship between them and the outcome. This is reflected throughout my final year work and my portfolio.


Rwy’n ddylunydd sy’n ymwybodol o’r byd naturiol, yr amgylchedd a sut y gallai ein perthynas gyda’r byd naturiol yn y dyfodol gael ei newid trwy ddylunio, cynaladwyedd ac ynni adnewyddadwy. Rwy’n credu mewn gwthio dylunio i’w derfynau trwy ddylunio cynnyrch cysyniadol newydd sy’n weledol drawiadol ac yn llawn effaith, ond hefyd yn ymarferol.

Gall dylunio gael effaith enfawr ar ganfyddiadau pobl o’r byd a’u newid. Mae dylunio’n siapio, ffurfio ac yn rheoli amgylcheddau, sefyllfaoedd, cynnyrch a gwasanaethau modern a dyfodolaidd, a hyd yn oed yn dylanwadau ar ffyrdd o fyw defnyddwyr. Gellir gwneud hyn trwy greu rhywbeth diriaethol ac/neu yn seiliedig ar graffigau.

Rwy’n ddylunydd Cynnyrch angerddol ac uchel fy nghymhelliad sydd â mewnwelediad a gwybodaeth wych mewn syniadau, dylunio cysyniadau, datrys problemau, cynhyrchu a’r broses ddylunio’n gyffredinol. Mae dylunio cysyniadau’n un o fy nghryfderau, ac ar ben hynny mae ysgrifennu ac ymchwilio i adroddiadau technegol a deall technoleg heddiw yn rhan o fy set sgiliau hefyd. Dylai fod gan gynnyrch gydbwysedd rhwng swyddogaeth a ffurf, rhywbeth y dylid ei efelychu hyd at y canlyniad terfynol. Rwy’n credu bod estheteg yn rhan enfawr o ddylunio gan ei bod yn magneteiddio unigolion tuag at y cynnyrch, gan ymwreiddio nhw yn y byd materol hwn a datblygu perthynas emosiynol rhyngddynt a’r canlyniad. Adlewyrchir hyn trwy gydol fy ngwaith blwyddyn olaf a fy mhortffolio.

www.behance.net/BenedictSquires