I create impractical and otherworldly utopias that are lighthearted versions of otherwise solem worlds and characters. Using visual sequences and narratives to express ideas.
Themes in my work tend to lean towards the monstrous such as: demons, death, and the idea of danger. Explored through the unconventional normalisation of monsters, and comedic movements in order to make them likeable and relatable.


Rwy’n creu iwtopias anymarferol ac arallfydol sy’n fersiynau ysgafn o fydoedd a chymeriadau sy’n ddifrifol fel arall. Rwy’n defnyddio dilyniannau gweledol a naratifau i fynegi syniadau.
Mae’r themâu yn fy ngwaith yn tueddu i wyro tuag at yr angenfilaidd, fel: cythreuliaid, marwolaeth, a’r syniad o berygl. Rwy’n archwilio hyn drwy normaleiddio angenfilod mewn modd anghonfensiynol, a thrwy ddefnyddio symudiadau doniol fel eu bod yn hoffus ac yn hawdd uniaethu â nhw.