• Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 1
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 2
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 3
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 4
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 5
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 6
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 7
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 8
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 9
  • Charlie Maureen Louise Watts_2149228_assignsubmission_file_CAT image 10-01

Fashion for me is not just about the garments it is about the story that is created whilst setting your trend. It is a way of expressing myself through the style of my work. Everyone is different and has different ways of voicing themselves mine is through designing. I am a versatile designer who likes to design for everyone no matter what age or gender. challenging myself to experiment with style, texture and shape is always the aim when designing. I like to push myself when creating my garments even with the simplest of shapes you can create something so eye-catching. I always intend to make something new and for my designs to stand out by using fabric manipulation to create my own unique textiles. Wool is one of my go to choices when experimenting, I find different ways to present the fabrics to make my designs one of a kind.


I mi, mae ffasiwn yn ymwneud nid yn unig â’r dillad mae’n ymwneud â’r stori sy’n cael ei chreu wrth bennu eich tuedd. Mae’n ffordd o fynegi fy hun trwy arddull fy ngwaith. Mae pawb yn wahanol, gyda dulliau gwahanol o leisio eu barn, a dylunio yw fy null i. Rwy’n ddylunydd amryddawn sy’n hoffi dylunio i bawb beth bynnag eu hoedran neu rhyw. Herio fy hun i arbrofi gydag arddull, gwead a siâp yw’r nod bob amser wrth ddylunio. Rwy’n hoffi gwthio fy hun wrth greu fy nillad, hyd yn oed gyda’r siapiau symlaf gallwch greu rhywbeth sy’n dal y llygad. Fy mwriad bob amser yw creu rhywbeth newydd ac i fy nyluniadau sefyll allan trwy drin a thrafod ffabrig i greu fy nhecstilau unigryw fy hun. Gwlân yw un o fy newidiadau pennaf wrth arbrofi, rwy’n dod o hyd i ffyrdd gwahanol o gyflwyno’r ffabrigau i wneud fy nyluniadau’n unigryw.