• Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 1-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 2-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 3-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 4-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 5-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 6-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 7-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 8-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 9-01
  • Chloe Louise Winnett_2149224_assignsubmission_file_CAT IMAGE 10-01

I am a passionate sustainable fashion designer with an ambition to build and explore new possibilities for the future of fashion trends. Centring my work around how consumerism and sustainability has impacted our world, such as global warming and climate change. I aim to visually challenge consumers relationship with clothing by creating possible future realities. I take pride in up cycling waste fabrics and garments into contemporary conscious creations.

I am proficient in industry standard software and inspiring to develop my skills as a trends forecaster to increase my outcomes. I am a critical thinker who works well in a team or on my own initiative. I highly enjoy working with industry brands via live projects by researching and creating on-trend collections and experiences. I am very excited to move onto the next chapter in my life and put into place all the skills I have learnt from my studies straight into the trend industry.


Rwy’n ddylunydd ffasiwn cynaliadwy angerddol sydd ag uchelgais i adeiladu ac ymchwilio i bosibiliadau ar gyfer dyfodol tueddiadau ffasiwn. Gan ganolbwyntio fy ngwaith ar sut mae prynwriaeth a chynaladwyedd wedi dylanwadu ar ein byd, megis cynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd. Anelaf at herio perthynas defnyddwyr â dillad yn weledol trwy greu sawl realiti posib ar gyfer y dyfodol. Ymfalchïaf mewn gwellgylchu ffabrigau a dillad gwastraff i greadigaethau cyfoes ymwybodol. Rwy’n hyfedr wrth ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant ac ysbrydoli i ddatblygu fy sgiliau fel rhagfynegydd tueddiadau i wella fy nghanlyniadau.

Rwy’n meddwl yn feirniadol ac yn gweithio’n dda mewn tîm neu ar fy menter fy hun. Rwy’n mwynhau gweithio gyda brandiau’r diwydiant yn fawr ar brosiectau byw trwy ymchwilio a chreu casgliadau a phrofiadau sy’n dilyn tueddiadau cyfoes. Rwy’n gyffrous iawn i symud ymlaen at y bennod nesaf yn fy mywyd a rhoi’r holl sgiliau yr wyf wedi’u dysgu o fy astudiaethau ar waith yn y diwydiant tueddiadau.