BA Animation

The work produced by our BA Animation students this year has been of an exceptional quality. It is rewarding to see such a varied range of work using diverse production methods and dealing with such a broad range of subjects and ideas. We are extremely proud and full of admiration for the resilience and tenacity displayed by this cohort under such difficult circumstances. They have flourished in adversity and the experience will stand them very well as they move forward in to industry or further education. Our aspiration is that our graduates will contribute to and even push the boundaries of the extraordinary art form that is Animation. We believe that this group of young people will do just that.

Mae’r gwaith a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr y BA Animeiddio'r flwyddyn hon o ansawdd rhagorol. Mae’n fuddiol i weld ystod mor eang o ddulliau cynhyrchu, testunau a syniadau. Rydym yn hynod falch ac yn lawn edmygedd tuag at ddycnwch a dyfeisgarwch ein myfyrwyr yn ystod y cyfnod heriol diweddar. Maent wedi ffynnu, serch yr holl sialensiau ac fe fydd y profiad yn fudd mawr iddynt wrth symud ymlaen i mewn i ddiwydiant neu addysg bellach. Mae animeiddio yn ffurf gelf ryfeddol ac rydym yn dyheu fod ein graddedigion yn mynd ymlaen i gyfoethogi ac ymestyn ffiniau'r ffurf. Rydym yn sicr y gwneith y grŵp yma o bobol ifanc hynny yn union.

Exhibitors: