Cardiff Met EDGE

The Cardiff Met EDGE, is a core part of the Cardiff Met experience and enables students to develop Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial skills, experience, knowledge, confidence and resilience. Through a core package of placements, projects, internships, volunteering and study abroad activities, students are able develop these valuable attributes. At level 6 all students are asked to keep EDGE attribute at the core of their individual practice. In celebration of this CSAD have created the CSAD EDGE Kitemark to recognise students who demonstrate strong EDGE attributes in their work. Here you can see the Level 6 students who have been awarded the EDGE Kitemark for 2021.
Mae EDGE, Met Caerdydd yn rhan greiddiol o brofiad Met Caerdydd ac yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd, profiad, gwybodaeth, hyder a gwytnwch. Trwy becyn craidd o leoliadau, prosiectau, interniaethau, gwirfoddoli ac astudio dramor, gall myfyrwyr ddatblygu'r priodoleddau gwerthfawr hyn. Ar lefel 6 gofynnir i bob myfyriwr gadw priodoledd EDGE wrth wraidd eu hymarfer unigol. I ddathlu hyn, mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi creu Nod barcut CSAD EDGE i gydnabod myfyrwyr sy'n dangos priodoleddau EDGE cryf yn eu gwaith. Yma gallwch weld y myfyrwyr Lefel 6 sydd wedi derbyn Nod barcut EDGE ar gyfer 2021.