I am a multidisciplinary artist/animator who wants to work in the video game industry. I create work that ranges from 2D cartoon animation, pixel-based sprites, and 3D video game assets. The aim of this project was to show that I was capable of taking part in all aspects of the videogame pipeline, as I created every asset in the project as well as animating the cutscenes and coding the game. This project also helped me to focus on the part of the video game production I enjoyed working on the most, the 3D asset creation. In the future I will be continuing to create 3D assets as well as working on my 3D animation skills, in order to work as a 3D animator/artist in the video game industry.


Rwy’n arlunydd/animeiddiwr amlddisgyblaethol sydd eisiau gweithio yn y diwydiant gemau fideo. Rwy’n creu gwaith sy’n amrywio o animeiddio cartŵn 2D, corluniau wedi’u seilio ar bicseli, ac asedau gemau fideo 3D. Nod y prosiect hwn oedd dangos fy mod yn gallu cymryd rhan ym mhob agwedd ar y broses o greu gêm fideo, gan mai fi greodd holl asedau’r prosiect yn ogystal ag animeiddio’r golygfeydd torri a chodio’r gêm. Fe wnaeth y prosiect hwn hefyd fy helpu i ganolbwyntio ar y rhan o’r broses o gynhyrchu gêm fideo sydd fwyaf at fy nant, sef creu asedau 3D. Yn y dyfodol, byddaf yn parhau i greu asedau 3D yn ogystal ag ymarfer fy sgiliau animeiddio 3D, er mwyn gweithio fel animeiddiwr/artist 3D yn y diwydiant gemau fideo.

Connor’s Vimeo