• Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM 1
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM 2
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM 3
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM 4
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM 5
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_PM6
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_QD 1
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_QD 2
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_QD 3
  • Conor John Mccoy_2149233_assignsubmission_file_QD 4

2020 for me is a year with both an end and a whole new beginning. It will see the end of a memorable 3 years spent pursuing a degree in Fashion Design and a journey compiling many more achievements and accolades that I never believed possible. Over the last three years the ways in which I have grown as an individual and as a creative with design qualities have been exponential. Developing a personal style with a select emphasis on re-building classic menswear silhouettes to forge a new path of masculine elegance both in reference to Queensberry Design and Conor McCoy.


I mi, mae 2020 yn flwyddyn gyda diwedd a dechrau cwbl newydd. Bydd yn derfyn ar dair blynedd gofiadwy yn dilyn cwrs gradd mewn Dylunio Ffasiwn a thaith a gasglodd fwy o gyflawniadau ac anrhydeddau nag y credais y byddai’n bosib erioed. Dros y tair blynedd diwethaf, mae’r ffyrdd y tyfais fel unigolyn ac o ran creadigrwydd fy rhinweddau dylunio wedi bod yn esbonyddol. Datblygu arddull bersonol gyda phwyslais dethol ar ailadeiladu silwetau dillad dynion clasurol i greu llwybr newydd o geinder gwrywaidd gan gyfeirio at Queensberry Design a Conor McCoy.