Daisy Eltenton

BA (Hons) Artist Designer Maker

Daisy Francesca Eltenton

My art practice involves photography, drawing, and ceramics. From a young age, Photography has allowed me to document my everyday life, taking pictures of my friends as we grew up, and depicting the struggles and joys along the way. My drawings have been a way of showing others how I see my surroundings, and details that might often be missed. Recently discovering ceramics has given me a means to become more deeply involved with people’s lives, as it brings physical, usable objects into our surroundings.

I believe that mealtimes, whether in a group or alone, are the ideal setting for conversations and an opportunity to get our thoughts in order. “Feeling Pots” is an attempt to reconsider tableware. These particular pieces are embedded with ideograms, representing eight different emotions any one of which we might feel at times. The rough, hand-built pieces, standing confident in their wonkiness, are meant to replace the usually pristine, machine-made crockery that we surround ourselves with. They are conversation pieces, that can help us to become more open about our emotions, and even bring humour to the table: your plate may be feeling as angry/happy/anxious as you. Each offers an opportunity to check in with how we are feeling. At the same time, they are reminders that not everything needs to be perfect, and in a world of immaculately manufactured goods, there’s comfort to be found in the irregular. Expressing our emotions is okay. If pots can have feelings, so can you.


Mae fy ymarfer celf yn cynnwys ffotograffiaeth, lluniadu a cherameg. Ers pan oeddwn yn ifanc, mae ffotograffiaeth wedi fy ngalluogi i gofnodi fy mywyd bob dydd, gan dynnu lluniau o’m ffrindiau wrth i ni dyfu, a darlunio’r brwydrau a’r llawenydd ar hyd y daith. Mae fy lluniadau wedi bod yn ffordd o ddangos i eraill sut dwi’n gweld fy amgylchedd, a manylion y gellid eu methu’n aml. Mae darganfod cerameg yn ddiweddar wedi rhoi modd i mi ymwneud yn fwy dwfn â bywydau pobl, gan ei fod yn dod â gwrthrychau corfforol y gellir eu defnyddio i’n hamgylchoedd.

Dwi’n credu bod amser bwyd, boed mewn grŵp neu ar eich pen ei hun, yn lleoliad delfrydol ar gyfer sgyrsiau ac yn gyfle i roi trefn ar ein meddyliau. Mae “Potiau Teimladwy” yn ymgais i ailystyried llestri bwrdd. Mae ideogramau’n rhan o’r darnau arbennig hyn, sy’n cynrychioli wyth emosiwn gwahanol y gallem eu teimlo ar unrhyw adeg. Mae’r darnau garw, a wnaed â llaw, sy’n sefyll yn hyderus yn eu simsanrwydd, i fod i ddisodli’r llestri, sy’n ddilychwin fel arfer ac wedi’u gwneud gan ddefnyddio peiriannau, rydym yn amgylchynu’n hunain â nhw. Maen nhw’n ddarnau i ysgogi trafodaeth, a all ein helpu i fod yn fwy agored am ein hemosiynau, a dod â hiwmor i’r bwrdd hyd yn oed: efallai bod eich plât yn teimlo’r un mor ddig/hapus/pryderus â chi. Mae pob un yn cynnig cyfle i ystyried sut rydym yn teimlo. Ar yr un pryd, maen nhw’n ein hatgoffa nad oes angen i bopeth fod yn berffaith, ac mewn byd o nwyddau a weithgynhyrchir yn dwt a thaclus, mae yna gysur i’w gael yn yr afreolaidd. Mae mynegi ein hemosiynau yn iawn. Os gall potiau gael teimladau, fe allwch chi hefyd.

www.daisyeltenton.com

Other Exhibitors:

Emma Don

Emma Don

Everything I Can See is an autoethnographic project exploring sight through stop motion animation. Since receiving a sight threatening diagnosis in 2012, I have become even more aware of the precious sense informing my artwork. A remission period, after 10 years of...

Bethan Lowri Hughes Jones

Bethan Lowri Hughes Jones

Gwyllt y Ddaear This collection is a combination of commercial and hand-sourced materials; combined to improve the sustainability of my collection. Made from commercial terracotta, which I reclaimed, the main glaze ingredient was wild clay from Traeth Aberlleiniog,...

Brynn Alred

Brynn Alred

How can we create a coexistence with the climate we live in? As a maker and craftsman I seek to nurture an embodied connection with the environments we find ourselves in. Revealing connections between materials and land. Combining these with the people, plants and...

Zoe Worton

Zoe Worton

Currently working in clay and wood, I have created a body of work that demonstrates an eclectic range of processes including hand carving, wood turning, ceramics and advanced technologies. Wood has become my prime material in all its forms, having a functional basis...

Bethan Grace Mason

Bethan Grace Mason

Ocean Essence My admiration for the coastline and the replication of textural elements that are often overlooked is what formed my enthusiasm for this project. ‘Ocean Essence,’ embodies the surroundings of specific shorelines to present wall art through texture,...

Harri Hughes

Harri Hughes

Machine Making Machine Making explores the development of autonomous manufacturing devices, pushing the boundaries of what is possible with 3D printing clay, and developing novel approaches to ceramic manufacture. Drawing inspiration from my interest in throwing, I...