Daniel Pickering

BSc (Hons) Architectural Design & Technology

Daniel Pickering

This display is intended to show the site and context of the proposed Cardiff Bay Waterfront development ‘Porth Teigr’. This proposed development consists of a new mixed-use apartment block containing 3 No. water – front commercial spaces, 1 No. cafe and 36 No. residential apartments. The proposals are of an appropriate scale with surrounding building heights considered during the early concept design. This development selects careful use of materials and layering effects to form a high-quality development, utilising all the site opportunities that Porth Teigr has to offer, including the very strong waterfrontages. The sustainable building design responds to the environment by minimizing energy use through good daylight and insulation levels, robust air-tight construction details, as well as utilizing the latest technology to provide low carbon energy on site. The information contained within this degree display demonstrates a design of which responds to the site and its context by utilising its surrounding scale to naturally sit within the proposed area. This design follows all the required planning guidance for Cardiff Bay as well responding to TAN 12 design guidance by promoting sustainability through good design.


Bwriedir i’r arddangosiad hwn ddangos safle a chyd-destun y datblygiad ‘Porth Teigr’ ar y Glannau ym Mae Caerdydd. Mae’r datblygiad arfaethedig hwn yn cynnwys bloc fflatiau defnydd cymysg newydd sy’n cynnwys 3 gofod masnachol yn y blaen, 1 caffi a 36 o fflatiau preswyl. Mae’r cynigion yn briodol eu graddfa a chymerwyd uchderau adeiladau cyfagos i ystyriaeth yn ystod dyluniad cynnar y cysyniad. Mae’r datblygiad hwn yn defnyddio deunyddiau ac effeithiau haenen yn ofalus iawn i ffurfio datblygiad uchel ei ansawdd, gan ddefnyddio’r holl gyfleoedd y gall y safle Porth Teigr eu cynnig, gan gynnwys y blaenau tra chryfion ar y glannau. Mae dyluniad cynaliadwy yr adeilad yn ymateb i’r amgylchedd trwy isafu’r defnydd o ynni gan ddefnyddio lefelau golau dydd ac inswleiddio da, manylion adeiladu aerglos cadarn ynghyd â defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddarparu ynni carbon isel ar y safle. Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr arddangosiad gradd hwn yn dangos dyluniad sy’n ymateb i’r safle a’i gyd-destun trwy ddefnyddio ei raddfa amgylchynol i sefyll yn naturiol o fewn yr ardal arfaethedig. Mae’r dyluniad hwn yn dilyn yr holl arweiniad cynllunio gofynnol ar gyfer Bae Caerdydd ac yn ymateb i arweiniad dylunio TAN 12 trwy hyrwyddo cynaladwyedd trwy ddylunio da.

Other Exhibitors:

William Keefe

William Keefe

As part of my assignment, I have been tasked with designing a hotel. The site, located in Cardiff Bay, offers great potential in terms of views as it overlooks the bay itself . The hotel shall accommodate a maximum of 240 guests across 8 storeys of accommodation. The...

Ana Julie Foseid Bjerke

Ana Julie Foseid Bjerke

I am a 3rd year Architectural Design & Technology student, who loves to interact with others and combine knowledge to seek better solutions for all. An environmentalist who believes the use of biophilic design could be a potential tool to combat Carbon emissions...

Sokborisak Chea

Sokborisak Chea

This construction design is about hotel design at Cardiff Bay which I called "The Cardiff Bay Hotel". It is a 10-storey 4 stars hotel that will ccommodate around 100 to 300 guests. I needed to make sure that the hotel is sustainable so I use the green wall and the...

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski

The Green Dock hotel is a luxurious 4-star hotel providing all the necessary facilities for a restful break. The hotel’s facilities include a spa, gym, pool, and large indoor event area. The hotel also features a restaurant which is open to the public. Capable of...

Tristan McFarlane

Tristan McFarlane

I'm Tristan and I live in Chester. I started at Cardiff Metropolitan University in 2019. Along with this degree I have also played for Cardiff Met RUFC. This is my final year project which is to design a four star double height podium hotel located at Cardiff Bay. The...

David Gunn

David Gunn

I’m David Gunn, I am an Architectural Design and Technology student passionate about sustainable design and innovative construction. For my final year project, I have designed a 10 storey 4* hotel called the Nautica. The hotel features a conference room, spa...