Daniela Filipa Pinto De Sousa

I believe that interior environments should always help enrich the occupants’ experience.I aspire for my projects to have a moral purpose by always designing to regulation with the experience of the user in mind. As a result my designs do not exclude anyone from the spaces I create.

I apply the principles of Inclusive Design so my projects function for the needs and wants of our diverse society regardless of people’s gender, age or disability. I utilise this in my work by designing spaces that not only take into consideration the building surroundings, but also apply thought to the indoor spaces within all my design development; so no matter which individual it is they are able to go about their day-to-day life without any restrictions related to any of the design choices in any facilities.

I produce designs that are flexible and accommodating to modern ethical standards by ensuring I correctly apply the right building regulations to all my work and making sure all areas can be accessed by the public. Applying Inclusive Design principles such as flexibility and convenience to all my projects allows me to design spaces that can be wholly experienced by everyone, whilst still being aesthetically pleasing.


Rwy’n credu y dylai amgylcheddau mewnol helpu bob amser i gyfoethogi profiad y preswylydd. Rwy’n ceisio sicrhau bod pwrpas moesol i’m prosiectau drwy ddylunio i’r rheolau bob tro gyda phrofiad y defnyddiwr mewn golwg. O ganlyniad, ni fydd fy nyluniadau’n cau unrhyw un allan o’r gofod y byddaf yn ei greu.

Byddaf yn defnyddio egwyddorion Dylunio Cynhwysol i’m prosiectau gael gweithio ar gyfer y pethau y bydd eu hangen a’u heisiau ar ein cymdeithas amrywiol, does dim gwahaniaeth beth fydd rhyw, oedran neu anabledd person. Byddaf yn defnyddio hyn yn fy ngwaith drwy ddylunio gofod a fydd yn ystyried yr hyn sy’n amgylchynu’r adeilad ond byddaf hefyd yn meddwl am y gofod mewnol yn fy holl ddatblygiadau; felly does dim gwahaniaeth pwy fydd yr unigolyn, byddan nhw’n gallu ymhél â’u bywyd bob dydd heb unrhyw gyfyngiadau o ran y dewisiadau dylunio yn unrhyw gyfleusterau.

Rwyf yn cynhyrchu dyluniadau sy’n hyblyg a lle y gellir defnyddio safonau moesegol cyfoes yn hawdd drwy sicrhau fy mod yn defnyddio’r rheolau adeiladu cywir mewn ffordd gywir yn fy holl waith a thrwy wneud yn sicr bod pob ardal yn hygyrch i’r cyhoedd. Bydd defnyddio egwyddorion Dylunio Cynhwysol megis hyblygrwydd a chyfleustra i bob un o’m prosiectau yn fy ngalluogi i ddylunio gofod y gall pawb ei brofi ond a fydd yn rhoi boddhad esthetig ar yr un pryd.

www.danisousa1997.wordpress.com