These objects are circus props designed to be used within performance pieces, the props focus on movement, light and creating relationships between them. They are handmade, innovative objects that use traditional making techniques paired with reactive electronics, in order to create theming that ranges from cyberpunk inspired visuals to ancient ceremonial artifacts. These props are thematically contrasting tools designed to communicate a wide range of narratives. This is directly in opposition to the lack of innovation currently available within the industry. They are made from a range of materials including Steel, Wrought Iron, Acrylic, Ash, Poplar and Silicone.


Propiau syrcas yw’r gwrthrychau hyn sydd wedi’u dylunio i’w defnyddio o fewn darnau perfformiad, mae’r propiau’n ffocysu ar symudiad, golau a chreu perthnasoedd rhyngddynt. Maent yn wrthrychau blaengar o waith llaw sy’n defnyddio technegau creu traddodiadol wedi’u paru ag electroneg ragweithiol, er mwyn creu themâu sy’n amrywio o ddelweddau a ysbrydolir gan seiberpync i arteffactau seremonïol hynafol. Mae’r propiau hyn yn offer â themâu cyferbyniol a ddylunnir i gyfathrebu amrywiaeth eang o naratifau. Mae hyn yn uniongyrchol gyferbyniol i’r diffyg arloesedd sydd ar gael o fewn y diwydiant ar hyn o bryd. Maent yn cael eu creu o ystod o ddeunyddiau gan gynnwys Dur, Haearn Bwrw, Acrylig, Ynn, Poplys a Silicon.