I am one of those people who thrives when surrounded by others. I can sense the general mood of a room full of people when walking into it and I find it interesting to observe people’s body language to understand their emotions.

When speaking in front of others, I can spark excitement and interest by carefully choosing my words and by engaging with people’s passions. I love to listen and get excited by other people’s projects and ambitions; through my interdisciplinary knowledge, I function as a soundboard for others to view their own ideas from a different perspective. I enjoy seeing the positive side of everything, and especially turning people’s insecurities into strengths.

In work and in my personal life, I give all of myself to see mine and other people’s dreams come true. That’s one of the reasons why I love to work in studios: they are filled with positive vibrations, excitement and original ideas that make me perform at my best.

I constantly look at other people’s passions and interests for inspiration for my own work. I identify issues and work hard to solve them. This attitude is at the core of many of my projects and of my passion for education within the field of Interior Design.


Rwy’n un o’r bobl hynny sy’n ffynnu pan fyddaf yng nghanol pobl eraill. Rwy’n gallu synhwyro hwyliau cyffredinol ystafell sy’n llawn o bobl wrth gerdded i mewn iddi ac mae gwylio iaith corff pobl yn ddiddorol er mwyn deall eu hemosiynau.

Wrth siarad o flaen pobl eraill, gallaf danio cyffro a diddordeb drwy ddewis fy ngeiriau’n ofalus a thrwy greu cysylltiad â phethau sy’n agos at galon pobl. Rydw i wrth fy modd yn gwrando ar brosiectau ac uchelgeisiau pobl eraill a chael fy nghyffroi ganddyn nhw; drwy fy ngwybodaeth ryngddisgyblaethol, rwy’n gweithredu fel seinfwrdd i eraill weld eu syniadau eu hunain o bersbectif gwahanol. Rwy’n mwynhau gweld ochr gadarnhaol popeth, ac yn enwedig troi ansicrwydd pobl yn gryfderau.

Yn y gwaith ac yn fy mywyd personol, rwy’n rhoi popeth sydd gen i er mwyn gweld fy mreuddwydion i a breuddwydion pobl eraill yn cael eu gwireddu. Dyna un o’r rhesymau pam rydw i wrth fy modd yn gweithio mewn stiwdios: mae yna naws cadarnhaol, cyffro a syniadau gwreiddiol ynddyn nhw sy’n gwneud i mi gyflawni o’m gorau.

Rwy’n edrych ar angerdd a diddordebau pobl eraill o hyd er mwyn cael ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith fy hun. Rwy’n sylwi ar broblemau ac yn gweithio’n galed i’w datrys nhw Mae’r agwedd hon wrth wraidd llawer o’m prosiectau a’m hangerdd i gael addysg ym maes Dylunio Mewnol.