For this I wanted to make people aware of occurring problems faced within the New Forest. Even though these problems may not seem much to a tourist, they have a massive knock on effect to the entire environment of the New Forest and the occupants.


Roeddwn i am wneud pobl yn ymwybodol o’r problemau sy’n codi yn y New Forest. Er nad yw’r problemau hyn yn ymddangos yn llawer i ymwelydd o bosib, maen nhw’n cael effaith ganlyniadol anferth ar holl amgylchedd y New Forest a’r bobl sy’n byw yno.