Elysia Cooper

I am a textile designer from Porthcawl. My designs are inspired by my beautiful surroundings where I live, they are very bold, bright and expressive. I believe using this style of technique also me to explain my feelings and emotions within my art work. Also I enjoy looking at mix-media because you can use everything within your art work. I also take inspiration from other designers who are innovative and unique. I also enjoy exploring new locations because you can see the difference style and different colours they have used in their art work. My preferred techniques are hand repeat patterns, hand-embroidery, tie-dye and Shibori and digital such as photoshop with using hand drawings to manipulate them using Digital software.


Rwyf yn ddylunydd tecstilau o Borthcawl. Yr ardal hyfryd o’m cwmpas lle rwy’n byw sy’n ysbrydoli fy nyluniadau, maen nhw’n drawiadol, yn ddisglair ac yn llawn mynegiant. Rwy’n credu bod defnyddio’r math yma o dechneg hefyd yn fy helpu i esbonio fy nheimladau a’m hemosiynau o fewn fy ngwaith celf. Hefyd rwy’n mwynhau edrych ar gyfryngau cymysg gan y gallwch ddefnyddio popeth o fewn eich gwaith celf. Mae dylunwyr eraill sy’n arloesol ac yn unigryw yn fy ysbrydoli hefyd. Rwy’n mwynhau archwilio lleoliadau newydd hefyd gan y gallwch weld yr arddull wahanol a’r lliwiau gwahanol maen nhw wedi’u defnyddio yn eu gwaith celf. Patrymau ail-adrodd â’r llaw, brodwaith llaw, clymu a llifo yw fy hoff dechnegau ynghyd â Shibori a gwaith digidol megis photoshop gan ddefnyddio darluniau llaw i’w trafod â meddalwedd digidol.

www.elysiacooperdesginer.wordpress.com