Emily Southam

I am an interior and lifestyle textile and surface pattern designer. My skills lie in lino printing and watercolour sketching to create my designs. My process for the Aqua Marine collection involves lino carving and printing my motifs as I love the handmade element to any of my work; and following on I then digitally manipulate these motifs to form my pattern collections on Photoshop. Aqua Marine consists of 3 sub collections that make any owner feel calm and luxurious with Marine Species, Coral Reef, and Human Marine patterns added to most home and stationary products.


Rwy’n ddylunydd tecstilau a phatrymau arwyneb addurniadau mewnol a ffordd o fyw. Mae fy sgiliau’n seiliedig ar brintio leino a braslunio dyfrlliw i greu fy nyluniadau. Mae fy mhroses ar gyfer y casgliad Aqua Marine yn ymwneud â cherfio leino a phrintio fy motifau gan fy mod yn dwlu ar yr elfen gwaith llaw mewn unrhyw ran o fy ngwaith; a chan ddilyn hynny rwy’n trin y motifau hyn yn ddigidol i ffurfio fy nghasgliadau patrymau ar Photoshop. Mae Aqua Marine yn cynnwys 3 is-gasgliad sy’n gwneud i unrhyw berchennog deimlo’n ddigynnwrf ac yn foethus, gyda phatrymau Rhywogaethau Morol, Rîff Cwrel a Morol Dynol yn cael eu hychwanegu at y rhan fwyaf o’r nwyddau cartref a deunydd papur.

www.emilysoutham.co.uk