Freya Snow

I am a surface pattern designer and illustrator. My process involves creating textured motifs using collaged papers and watercolours to produce illustrative designs, which capture a sense of imagination and fun. I then digitally manipulate my collages and paintings in order to create repeat patterns. I particularly enjoy creating textile designs for the children’s market due to the creativity and freedom it involves.

My final collection ‘Wilderness Adventure’ has been designed for children’s bedrooms and is gender neutral. The depictions of woodland creatures, mountains, forests and rivers aim to encapsulate a Scandinavian inspired adventure.


Rwyf yn ddarlunydd ac yn ddylunydd patrymau arwyneb. Mae fy mhroses yn cynnwys creu motiffau gweadog drwy ddefnyddio dyfrlliwiau a phapur collage i gynhyrchu dyluniadau darluniadol sy’n dal ymdeimlad o ddychymyg ac o hwyl. Yna byddaf yn trafod fy mhaentiadau a’m collage yn ddigidol er mwyn ail-adrodd patrymau. Rwy’n arbennig o hoff o greu dyluniadau â thecstilau ar gyfer y farchnad blant am ei fod yn ymwneud â chreadigrwydd a rhyddid.

Mae fy nghasgliad olaf ‘Antur yn yr Anialwch’ wedi’i ddylunio ar gyfer ystafelloedd gwely plant ac mae’n rhyw-niwtral. Bwriad darlunio creaduriaid y goedwig, mynyddoedd, fforestydd ac afonydd yw cyfleu antur Lychlynnaidd

www.freyasnowtextiles.co.uk