As an animator and character illustrator I have a strong passion for both character design and character expression, but my other creative passions lie within the backgrounds, music composition, and aesthetic components that are vital for filmmaking.

This balance between bold and expressive character design and effective immersive ambience is something I explore in my animated short film “Grey!!”. The film explores the inner psyche of a once bright and lively artist, as she befriends the iconic “grey” alien in a world that blends the real and the imaginary together. The story reflects my own struggles as an artist in the past, and celebrates the importance of embracing other sides to yourself you never thought you’d learn to appreciate.


Fel animeiddiwr a darlunydd cymeriad, rwy’n angerddol am ddylunio cymeriadau a mynegiant cymeriadau, ond mae fy niddordebau creadigol eraill yn fyw ac yn iach yn y cefndir, cyfansoddi cerddoriaeth ac elfennau esthetig sy’n hanfodol ar gyfer creu ffilmiau.

Mae’r cydbwysedd hwn rhwng dylunio cymeriad beiddgar a mynegiannol ac awyrgylch o ymgolli effeithiol yn rhywbeth rwy’n ei archwilio yn fy ffilm fer animeiddiedig “Grey!!”. Mae’r ffilm yn archwilio ysbryd mewnol arlunydd a fu unwaith yn graff a bywiog, wrth iddi gyfeillio â’r estron “llwyd” eiconig mewn byd sy’n asio’r real a’r dychmygol. Mae’r stori’n adlewyrchu fy mrwydrau fy hun fel arlunydd yn y gorffennol, ac yn dathlu pwysigrwydd cofleidio ochrau eraill i chi’ch hun na wnaethoch chi erioed feddwl y byddech chi’n dysgu eu gwerthfawrogi.