Harry James Seward

It is my sole purpose as a designer to design a product that is not only beautiful but well though-out. Sustainability is a big factor I take into account when designing and as a 21st century designer it is my duty to think about the planet before manufacturing and disposing products. One of my biggest interests is sport and designing for the sporting world. When designing sporting products something minor could be the difference between a winning and a losing product. Through designing to this standard, I have developed an acquired set of researching skills to make sure I always produce a winning product.


Fy unig ddiben fel dylunydd yw dylunio cynnyrch nad yw’n brydferth yn unig ond yn graff ei ddyluniad. Mae cynaladwyedd yn ffactor mawr yr wyf yn ei gymryd i ystyriaeth wrth ddylunio ac fel dylunydd yn yr 21ain ganrif mae’n ddyletswydd arnaf i ystyried y planed cyn cynhyrchu a gwaredu cynnyrch. Un o fy niddordebau pennaf yw chwaraeon a dylunio ar gyfer y byd chwaraeon. Wrth ddylunio cynnyrch chwaraeon gallai rhywbeth bach wneud y gwahaniaeth rhwng cynnyrch sy’n ennill a chynnyrch sy’n colli. Trwy ddylunio at y safon hon, rwyf wedi datblygu set gaffaeledig o sgiliau ymchwil i sicrhau fy mod bob amser yn creu cynnyrch sy’n ennill.