Huw Davies

BSc (Hons) Architectural Design & Technology | Uncategorised


For our final year project we were tasked to design a four star hotel for Friars Point, a section of headland in Barry Island, Wales. Contrasting to previous years, we were given a basic floor plan with suggested spaces to aid the process of designing and detailing the building. For my project I wanted to achieve a modern-looking design, whilst also ensuring that the building did not look out of place on the site. To achieve this, I decided on the use of a white silicone render finish, StoSilco, for the ground and first floors, and a Welsh slate façade for the two bedroom floors. To ensure that both of these materials complement each other, I designed a stainless steel channel between the two to give both façade finishes definition. To complete the modernist approach, I used the Kawneer AA100 50mm curtain walling system to maximise views of Watch House Bay in key areas of the hotel. Another key feature that I included in the design of my hotel was to give the ability for it to be deconstructed, as a result of the construction methods that I employed. The reason I wanted to achieve this was due to the fact that I researched ‘Designing Buildings for Deconstruction’ for my dissertation, and believe that this will be a key requirement for the construction industry in years to come.


Ar gyfer ein prosiect yn ein blwyddyn olaf gofynnwyd i ni ddylunio gwesty pedair seren ar gyfer Friars Point sy’n ddarn o bentir yn Ynys y Barri, Cymru. Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, rhoddwyd sylfaenol i ni ar gyfer y lloriau ac awgrymwyd mannau i helpu’r broses ddylunio a manylu ar yr adeilad. Ar gyfer fy mhrosiect roeddwn am greu dyluniad modern yr olwg ond a fyddai’n sicrhau hefyd nad oedd yr adeilad yn edrych yn ddieithr ar y safle. Er mwyn cyflawni hyn, penderfynais ddefnyddio rendrad silicôn gwyn, StoSilco, ar gyfer y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf, a ffasâd o lechi Cymreig ar gyfer y ddau lawr lle byddai’r ystafelloedd gwely. Er mwyn sicrhau bod y ddau ddeunydd hyn yn gydnaws â’i gilydd, fe wnes i ddylunio sianel o ddur gwrthstaen rhwng y ddau er mwyn diffinio’r ddau ffasâd yn glir. I gwblhau’r wedd fodernaidd fe ddefnyddiais system furlenni 50mm Kawneer AA100 i ddangos golygfa Bae Watch House ar ei gorau yn ardaloedd allweddol y gwesty. Nodwedd arall y gwnes i ei chynnwys yn nyluniad fy ngwesty oedd rhoi’r gallu iddo gael ei ddadadeiladu o ganlyniad i’r dulliau adeiladu a ddefnyddiais. Y rheswm roeddwn am wneud hyn oedd oherwydd i mi ymchwilio i ‘Dylunio Adeiladau ar gyfer eu Dadadeiladu’ yn fy nhraethawd hir ac rwy’n credu y bydd hwn yn ofyniad allweddol i’r diwydiant adeiladu ymhen blynyddoedd i ddod.

Other Exhibitors:

William Keefe

William Keefe

As part of my assignment, I have been tasked with designing a hotel. The site, located in Cardiff Bay, offers great potential in terms of views as it overlooks the bay itself . The hotel shall accommodate a maximum of 240 guests across 8 storeys of accommodation. The...

Ana Julie Foseid Bjerke

Ana Julie Foseid Bjerke

I am a 3rd year Architectural Design & Technology student, who loves to interact with others and combine knowledge to seek better solutions for all. An environmentalist who believes the use of biophilic design could be a potential tool to combat Carbon emissions...

Sokborisak Chea

Sokborisak Chea

This construction design is about hotel design at Cardiff Bay which I called "The Cardiff Bay Hotel". It is a 10-storey 4 stars hotel that will ccommodate around 100 to 300 guests. I needed to make sure that the hotel is sustainable so I use the green wall and the...

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski

The Green Dock hotel is a luxurious 4-star hotel providing all the necessary facilities for a restful break. The hotel’s facilities include a spa, gym, pool, and large indoor event area. The hotel also features a restaurant which is open to the public. Capable of...

Tristan McFarlane

Tristan McFarlane

I'm Tristan and I live in Chester. I started at Cardiff Metropolitan University in 2019. Along with this degree I have also played for Cardiff Met RUFC. This is my final year project which is to design a four star double height podium hotel located at Cardiff Bay. The...

David Gunn

David Gunn

I’m David Gunn, I am an Architectural Design and Technology student passionate about sustainable design and innovative construction. For my final year project, I have designed a 10 storey 4* hotel called the Nautica. The hotel features a conference room, spa...