The interior design had given me the opportunity to discover a new creative world. Though my course, I made it my goal to explore art in a world of 3d, to conjure a beautiful and imaginative experience. As a designer, I am extremely fascinated with unique and surreal designs. My intention is to explore the infinite concept that imagination can offer. I especially found a keen interest in industrial and futuristic designs. These types of concepts are significant in this century. They enhanced the environment into a futuristic era.

With a keen interest in surrealism, and eye of detail and love toward light design. I believe that I can bring more unique and creative experience in interior design. Each one of my projects has an identity of its own. This is because I embrace an idea in every aspect to create a dramatic and unforgettable experience.


Roedd dylunio mewnol wedi rhoi cyfle i mi ddarganfod byd creadigol newydd. Gydol fy nghwrs, fy nod oedd archwilio celf mewn byd o 3D, i greu profiad hardd a dychmygus. Fel dylunydd, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dyluniadau unigryw a swrrealaidd. Fy mwriad yw archwilio’r cysyniad diderfyn y gall dychymyg ei gynnig. Fe wnes i ganfod diddordeb brwd mewn dyluniadau diwydiannol a dyfodolaidd yn arbennig. Mae’r mathau hyn o gysyniadau’n arwyddocaol yn y ganrif hon. Fe wnaethant wella’r amgylchedd a’i droi’n oes ddyfodolaidd.

Gyda diddordeb brwd mewn swrrealaeth, a llygad am fanylder a hoffter o ddylunio ysgafn, rwy’n credu y gallaf ddod â phrofiad mwy unigryw a chreadigol i ddylunio mewnol. Mae gan bob un o’m prosiectau ei hunaniaeth ei hun. Mae hyn oherwydd fy mod yn cofleidio pob agwedd ar syniad i greu profiad dramatig a bythgofiadwy.