Jack Daniel Griffiths

For me, simplistic design is the ultimate sophistication.

Through design, we create cultures; those cultures shape our values and those values determine our future. Design, is not about doing what the user
expects but instead creating a design that clearly meets their needs at the moment they need it; Its the unexpected designs that make people curious.


I mi, dylunio â symlrwydd yw’r soffistigeiddrwydd mwyaf.

Drwy ddylunio, byddwn yn creu diwylliannau; bydd y diwylliannau hynny yn siapio’n gwerthoedd a bydd y gwerthoedd hynny’n pennu’n dyfodol. Nid yw
dylunio’n ymwneud â gwneud yr hyn y bydd y defnyddwyr yn ei ddisgwyl ond yn hytrach mae’n ymwneud â chreu dyluniad a fydd yn boddhau’n amlwg eu hanghenion y foment y byddan nhw ei angen; y dyluniadau annisgwyl sy’n codi chwilfrydedd pobl.