I enjoy animation and the power it gives people to tell stories. They say a picture paints a thousand words, what do they say about 24 a second.


Rwy’n mwynhau animeiddio a’r pŵer y mae’n ei roi i bobl adrodd straeon. Dywedir bod llun yn paentio mil o eiriau, beth maen nhw’n ei ddweud, tua 24 yr eiliad.