As an artist maker, I draw inspiration from nature and the environment, with influences taken from specific localities in Wales. I relish the sensorial beauty of nature and its impact on my well-being. I aim to express this in my glass landscape pieces by incorporating glass powders in a painterly manner, while the addition of cut glass layers creates texture, depth and perspective. My lighting is influenced by the way sunlight plays with the colour and translucent qualities of layered glass, enhancing the mesmerising beauty, displaying movement and form.

I bring together traditional crafts with a contemporary twist by combining the often fragility and delicacy of glass with the strength and solid structure of a hand turned wooden base. The materials I use are important to me, their sensory qualities dictate how they are to be worked with. My ethos of thoughtful making and no waste exists via the reuse of glass off-cuts, and whenever possible, locally sourced sustainable native species of wood such as ash.

My making evokes an experience or memory and re-engagement with my surroundings creating an attachment to the piece.


Fel arlunydd-ddylunydd, rwy’n cael fy ysbrydoli gan fyd natur a’r amgylchedd, gyda dylanwadau’n codi o ardaloedd penodol yng Nghymru. Rwy’n hoff o harddwch synhwyraidd natur a’i effaith ar fy llesiant. Rwy’n ceisio mynegi hyn yn fy narnau tirwedd gwydr drwy ymgorffori powdrau gwydr mewn modd arlunyddol, tra bod ychwanegu haenau o wydr toredig yn creu gwead, dyfnder a phersbectif. Mae fy ngoleuadau yn cael eu dylanwadu gan y ffordd y mae golau haul yn chwarae gyda phriodweddau lliw a thryloywder gwydr haenog, gan harddu’r prydferthwch syfrdanol ac arddangos symudiadau a ffurfiau.

Rwy’n cyfuno crefftau traddodiadol ag arlliw cyfoes drwy asio breuder a chywreinrwydd gwydr gyda strwythur solet sylfaen bren wedi’i durnio â llaw.

Mae’r deunyddiau yn fy ngwaith yn bwysig i mi, ac mae eu rhinweddau synhwyraidd yn pennu sut y dylid gweithio gyda nhw. Mae fy ethos o greu yn feddylgar a diwastraff, gan ailddefnyddio gweddillion gwydr, a lle bo hynny’n bosibl, ddewis rhywogaethau brodorol o bren cynaliadwy o ffynonellau lleol fel pren onnen.

Mae fy ngwaith creadigol yn ennyn profiad neu atgof ac ail-ymgysylltu â’m hamgylchedd, gan greu ymgysylltiad â’r darn.