It is not often that we stop for a minute just to admire the Beauty of an Object or Something.

Often when I am experimenting and exploring with light & glass, the diverse outcomes from the interplay between the vibrancy of light and the transparent, fluid, colourful property of glass always intrigue me. This in turn inspire me to create objects or installations within an atmosphere that will arouse not only the mood or spirit of my inner being but other people who may be surrounded by it.

The combination of reflections, shadow, darkness, brightness, colour, materials together in a created scene not only unleash the imagination in one’s mind that forms a unique memory belongs to that person but also connects oneself with the space naturally.

Makers learn to engage and interact with materials which allow us to develop our individual working processes. As a result, we communicate through materials as a response to what we have experienced before. Similarly with film, I hope to create the kind of space that allows us to immerse ourselves into the beauty of light and glass.


Nid yn aml yr ydym yn aros am funud i edmygu Prydferthwch Gwrthrych neu Rywbeth.

Yn aml, pan wyf yn arbrofi ac yn ymchwilio gyda golau a gwydr, mae deilliannau amrywiol y rhyngweithio rhwng gloywder golau a phriodweddau tryloyw, hylifol a lliwgar gwydr bob amser yn deffro fy chwilfrydedd. Mae hyn yn ei dro yn fy ysbrydoli i greu gwrthrychau neu osodiadau o fewn awyrgylch a fydd yn tanio nid yn unig hwyliau neu ysbryd fy modolaeth fewnol ond hefyd pobl eraill a allai gael eu hamgylchynu ganddo.

Mae’r cyfuniad o adlewyrchiadau, cysgod, tywyllwch, gloywder, lliw, deunyddiau gyda’i gilydd mewn golygfa a grëwyd nid yn unig yn datgloi’r dychymyg yn y meddwl unigol sy’n ffurfio atgof unigryw ond hefyd yn cysylltu ei hun â’r gofod yn naturiol.

Mae crewyr yn dysgu ymgysylltu a rhyngweithio â deunyddiau sy’n galluogi ni i ddatblygu ein prosesau gweithio unigol. O ganlyniad i hyn, rydym yn cyfathrebu trwy ddeunyddiau fel ymateb i’r hyn rydym wedi’i brofi o’r blaen. Mewn modd tebyg gyda ffilm, rwy’n gobeithio creu’r math o ofod sy’n galluogi ni i ymdrochi ym mhrydferthwch golau a gwydr.