Jessica Wesson

‘Elemental’ encapsulates nature and the world around us. Through the medium of fibres, this unique display brings together the elements in a collection of wall hangings. Capturing textures and fluid movement all from the tip of a needlepoint.


Mae ‘Elemental’ yn cwmpasu natur a’r byd o’n cwmpas. Trwy gyfrwng ffibrau, mae’r arddangosiad unigryw hwn yn dod â’r elfennau ynghyd mewn casgliad o ddarnau wal crog. Mae’n cofnodi tecstilau a symudiad llyfn i gyd o flaen y nodwydd.

www.jessicaannabelledesigns.wordpress.com