X-ray

The inspiration comes from the mapping of X-ray in human boy, which shows the skeleton structure and blood vessel line, and presents in accessories through the collision of different materials.

The color selects the blue light reflected by the optical fiber as the inspiration of the whole color system and combines with the metal material to create a future design visual effect.

There are four works in this series, one choker, one earring, one ring, and one brooch. I will use the process of burnout printing and metal fabrication in every work.


Pelydr-X

Daw’r ysbrydoliaeth o fapio pelydrau-X yn y corff dynol, gan ddangos adeiledd y sgerbwd a llinellau’r pibellau gwaed, ac mae’n cyflwyno mewn ategion trwy wrthdaro rhwng deunyddiau gwahanol.

Mae’r lliw yn dewis y golau glas a ddewisir gan y ffibr optegol fel ysbrydoliaeth y system liwiau gyfan ac yn cyfuno â’r deunydd metel i greu effaith weledol dylunio yn y dyfodol.

Mae pedwar gwaith yn y gyfres hon, un goler, un clustdlws, un fodrwy ac un froetsh. Byddaf yn defnyddio’r broses argraffu trwy losgi a gwneuthuriad metel ym mhob darn o waith.