Joon Hyung Park

Re-evaluating current trends of design thinking has always motivated me to push myself forward. This is because I enjoy designing something different from existing products, as it also requires me to understand the mechanism inside the product to a further extent and this usually concludes in a more appropriate outcome. However, I am a designer who believes that, visual and aesthetic factors regarding a finalised product is a vital aspects. Although, I believe that this also has a mirrored effect when it comes to the form and functions. Therefore in my design process, I like to learn the function inside first and try to design different looking mechanism which helps unique form to be create and finalise the design by adding additional graphic works on top of it.


Mae ailwerthuso tueddiadau meddwl am ddylunio cyfredol bob amser wedi fy nghymell i roi hwb i fy hun. Mae hyn oherwydd fy mod yn mwynhau dylunio rhywbeth gwahanol i gynnyrch sydd eisoes yn bodoli, gan ei fod hefyd yn gofyn i mi ddeall y mecanwaith o fewn y cynnyrch i raddau ehangach ac mae hyn fel arfer yn arwain at ganlyniad mwy priodol. Er hynny, rwy’n ddylunydd sy’n credu bod ffactorau gweledol ac esthetig mewn perthynas â chynnyrch terfynol yn agweddau hanfodol. Rwy’n credu, fodd bynnag, bod hyn yn cael effaith adlewyrchol o ran y ffurf a’r swyddogaethau. Yn fy mhrosesau dylunio felly, rwy’n hoffi dysgu am y swyddogaeth ar y tu mewn yn gyntaf ac yn ceisio dylunio mecanwaith sy’n edrych yn wahanol i helpu creu ffurf unigryw a chwblhau’r dyluniad trwy ychwanegu gwaith graffig ychwanegol ar ben hynny.

www.instagram.com/joonhyungpark95