I’m an Fda Graphic Design graduate from Plymouth University, graduating with a First in 2019. I have joined in the final year of Graphic Communication at CSAD to gain the full BA. I love creating tactile work that starts out by hand, with many of my projects having an illustrative and hand-rendered approach. CSAD has really given me a chance to further explore my passion which is creating graphic design for a social or political cause, my favourite projects focusing on aspects of feminism and women’s rights. Ideally after graduating, I would love to go into social advertising.

Rwyf wedi graddio o Brifysgol Plymouth â Gradd Sylfaen Dylunio Graffig Dosbarth Cyntaf yn 2019. Rwyf wedi ymuno ym mlwyddyn gyntaf Cyfathrebu Graffig yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i sicrhau’r BA lawn. Rwyf wrth fy modd yn creu gwaith cyffyrddol sy’n dechrau â’r llaw, ac rwyf wedi defnyddio dull darluniadol ar gyfer llawer o’m prosiectau sydd wedi’u rendro â’r llaw. Mae’r Ysgol wedi rhoi’r cyfle i fi archwilio yr hyn sy’n ddiddordeb angerddol i fi, sef creu dyluniadau graffig ar gyfer achos cymdeithasol neu wleidyddol. Mae fy hoff brosiectau yn canolbwyntio ar agweddau ar ffeministiaeth a hawliau menywod. Yn ddelfrydol, wedi graddio hoffwn gael swydd ym maes hysbysebu cymdeithasol.