Katie Radburn

I’m an illustrator and surface pattern designer. I enjoy the challenge of drawing people, and capturing things that make people happy. For this project I have created a womens health and wellness magazine, and hope to go into magazine design and illustration in the future.


Darlunydd a dylunydd patrwm arwyneb ydw i. Rydw i‘n mwynhau‘r sialens o luniadu pobl a dal pethau sy’n gwneud pobl yn hapus. Ar gyfer y prosiect hwn rydw i wedi creu cylchgrawn yn ymwneud â iechyd a llesiant merched a fy ngobaith ydy gweithio ym maes dylunio a darlunio cylchgronau yn y dyfodol.

www.instagram.com/katieraddesigns