Keeley-Anne Designs

As a surface pattern designer who specialises in digital illustration, I am inspired by the modern world and the technology that makes my personal handwriting as a designer my own. My collection Galactic Youth aims to embody the imagination and creativity of a generation closer to a futuristic dystopia than ever before. Re-imagining teenage life and transforming it to a futuristic sci-fi phenomenon blending fantasy and relatable content together as a comment on the tech development and advances younger generations are bombarded by today, all through the means of textile lifestyle collection fitting for any edgy teen.


Fel dylunydd patrwm arwyneb sy’n arbenigol mewn darlunio digidol, y byd modern sy’n fy ysbrydoli ynghyd â’r dechnoleg sy’n gwneud i fi berchnogi fy ngwaith. Nod fy nghasgliad ‘Galactic Youth’ ydy corffori dychymyg a chreadigrwydd cenhedlaeth sy’n nes at dystopia dyfodolaidd nag erioed o’r blaen. Ail-ddychmygu blynyddoedd glaslencyndod a’i drawsnewid yn ffenomenon ffuglen wyddonol dyfodolaidd yn cyfuno ffantasi a chynnwys perthnasol i gynnig sylwadau ar y datblygiadau technolegol sy’n wynebu’r cenedlaethau iau heddiw, a hyn i gyd drwy gyfrwng casgliad o decstilau sy’n berthnasol i ffordd o fyw unrhyw berson ifanc ‘trendi’.

www.keeleyannedesigns.wixsite.com/textiles