• Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-01
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-02
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-03
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-04
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-05
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-06
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-07
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-08
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-09
  • Khurram Salahuddin_2149232_assignsubmission_file_Untitled-1-10

This collection is inspired by my homeland Pakistani pop art Truck art. Truck art is a unique form of art that found by Pakistani called jingle truck. This collection is a tribute to truck artists who is done an incredible artwork and it reflects the imagination and dreams of every truck artist and also a great platform to promote the artwork on an international level. The truck art is characterized by Bright colors, Complex Floral patterns and Poetic Calligraphy. Colour palate and textile print trend drive from truck art. For this collection I have designed an exclusive print taken from my primary research. This collection explores digital embroidery, textile digital prints, Fusion of colors. Fabric choices are Organza, ditches satin, Monroe satin. This collection showing the richness of culture in a contemporary way by using modern and traditional techniques.


Ysbrydolir y casgliad hwn gan gelf boblogaidd o fy mamwlad Pacistan, sef celf Tryc. Mae celf tryc yn ffurf unigryw ar gelf a geir ym Mhacistan o’r enw tryc tsingl. Mae’r casgliad hwn yn deyrnged i artistiaid tryc sy’n gwneud gwaith celf anhygoel ac mae’n adlewyrchu dychymyg a breuddwydion pob artist tryc ac mae hefyd yn llwyfan wych ar gyfer hybu’r gwaith celf ar lefel ryngwladol. Mae’r gelf dryc wedi’i nodweddu gan liwiau Llachar, patrymau Blodau Cymhleth a Chaligraffeg Farddonol. Mae’r palet lliwiau a phrintiau tecstil yn symbylu’r duedd celf tryc. Ar gyfer y casgliad hwn rwyf wedi dylunio print neilltuol a gymerwyd o fy ymchwil sylfaenol. Mae’r casgliad hwn yn ymchwilio i frodwaith digidol, printiau tecstilau digidol, Cyfuniad o liwiau. Y dewisiadau ffabrig yw Organza, satin ffosydd, satin Monroe. Mae’r casgliad hwn yn dangos cyfoeth y diwylliant mewn ffordd gyfoes gan ddefnyddio technegau modern a thraddodiadol.