This is a project submitted for the D&AD New Blood Awards, Audible wanted a new way to engage audiences and show them the relevance of audiobooks to their lifestyle. The Unexpected Bookshelves project brings audiobooks into the physical world, giving them a vessel to be found, claimed and passed on for the next person to experience. The Unexpected Book holds a recommendation from each user, using the urban environment as a way to connect communities through reading and provide the tools for anyone to make the most out of their free time wherever they are. Wherever the book is placed an Unexpected Bookshelf is formed, giving anyone the opportunity to be creative and see their city in a new light.

This project was a refreshing chance to design something completely new in order to reconsider traditional means of advertising and customer relations. Looking towards artists such as Richard Wentworth for inspiration, gave me a deeper appreciation for how the objects we create can interact with the environment, giving the project a deeper level beyond the design aesthetics.


Dyma brosiect a gyflwynwyd ar gyfer Dyfarniadau D&AD New Blood, roedd Audible eisiau dull newydd o ennyn diddordeb cynulleidfaoedd a dangos perthnasoedd llyfrau sain i’w ffordd o fyw. Mae’r prosiect Unexpected Bookshelves yn dod â llyfrau sain i mewn i’r byd diriaethol, gan roi llestr iddynt i’w ganfod, ei hawlio a’i drosglwyddo i’r person nesaf ei brofi. Mae Unexpected Book yn cynnwys argymhelliad gan bob defnyddiwr, gan ddefnyddio’r amgylchedd trefol fel ffordd o gysylltu cymunedau trwy ddarllen a darparu’r offer i unrhyw fanteisio i’r eithaf ar eu hamser sbâr ble bynnag y maent. Ble bynnag y gosodir y llyfr, crëir ‘Unexpected Bookshelf’, gan roi cyfle i unrhyw un fod yn greadigol a gweld eu dinas mewn golau newydd.

Bu’r prosiect hwn yn gyfle ffres i ddylunio rhywbeth hollol newydd er mwyn ailystyried dulliau hysbysebu a chysylltiadau cwsmeriaid traddodiadol. O ganlyniad i archwilio artistiaid megis Richard Wentworth er ysbrydoliaeth, rhoddwyd gwerthfawrogiad dyfnach i mi o sut gall y gwrthrychau a grëwn ryngweithio â’r amgylchedd, gan roi lefel ddyfnach i’r prosiect y tu hwnt i’r estheteg ddylunio.