I am a printmaker, working mostly through screen print and lino, as well as experimenting with other techniques and mixed media. I like to reflect on both serious issues in the world and random thoughts or daydreams in a humorous way that reflects my approach to life. My work often doesn’t make sense however some prints carry a deeper message, leaving the viewers to interpret it themselves in a humorous way. A lot of my images are born from experimenting, taking inspiration from absorbing life around me and from research in topics such as esotericism. I often use bright, loud colours. I want to shout to everyone that we need to live our life, be brave and enjoy. There is no time to be grey!


Gwneuthurwr printiau ydw i, yn gweithio’n bennaf drwy brintio sgrin a leino, yn ogystal ag arbrofi gyda thechnegau eraill a chyfryngau cymysg. Rwy’n hoffi myfyrio ynghylch materion difrifol y byd ac ynghylch meddyliau ar hap neu freuddwydion liw dydd, a hynny mewn ffordd ddigrif sy’n adlewyrchu fy agwedd tuag at fywyd. Yn aml, dydy fy ngwaith ddim yn gwneud synnwyr, ond mae neges ddyfnach mewn rhai printiau, ac mae’r gwylwyr yn cael penrhyddid i’w dehongli eu hunain mewn ffordd ddigrif. Mae llawer o fy nelweddau yn tarddu o arbrofi, wedi’i ysbrydoli gan ymateb i fywyd o’m cwmpas a gan ymchwil i bynciau fel esoteriaeth. Rwy’n aml yn defnyddio lliwiau llachar, beiddgar. Rydw i eisiau gweiddi ar bawb bod angen i ni fyw ein bywydau, bod yn ddewr a mwynhau. Does dim amser i fod yn llwyd!