Delusional Lies – artist, designer and hoarder

Delusional Lies is the pseudonym under which Cardiff based artist/designer/hoarder Liam Boyle operates, primarily working within the field of sculpture and homeware.
Drawing on formalist and minimalist values he experiments with the intersection of shape, line and colour. A core aesthetic in his work is the use of dark walnut against the uniform texture of plywood’s laminated edge, creating a striking contrast between materials. Liam works with both manmade and natural timbers and uses digital manufacturing and handmade processes.


Delusional Lies yw’r ffugenw y mae’r artist/dylunydd/celciwr o Gaerdydd, Liam Boyle, yn gweithredu o’i fewn, yn gweithio’n bennaf ym maes cerflunio a nwyddau cartref.
Gan dynnu ar werthoedd ffurfiol a minimalaidd mae’n arbrofi gyda chroestoriad siâp, llinell a lliw. Esthetig craidd yn ei waith yw’r defnydd o gnau Ffrengig tywyll yn erbyn gwead unffurf ymyl wedi’i lamineiddio â phren haenog, gan greu cyferbyniad trawiadol rhwng deunyddiau. Mae Liam yn gweithio gyda phrennau o waith dyn a rhai naturiol ac yn defnyddio gweithgynhyrchu digidol a phrosesau o waith llaw.