Libby Osborn

BSc (Hons) Architectural Design & Technology | Uncategorised

This project was to design a 4 star, 60 bed hotel on Friar’s Point in Barry. The hotel is intended to provide spa and conference facilities as well as any other aspects that would be expected at a 4 star hotel. Throughout my work I aim for a minimalistic and clean design of my buildings. I am heavily influenced by modern buildings and the mixture of a smooth render, wooden or stone cladding and glazing. This is evident throughout my work and I try to include them in my designs. I take a lot of time considering the internal layout of the buildings that I design as I aim to ensure that the building flows in a natural way. Another goal within my work is to use the natural light as much as possible to enhance the space with a more natural feel. An important factor within the designs is to ensure that they are realistic would hopefully be on the right track towards what actual architectural technologists would design. An issue that I face within my designs is that I have ideas in my head but tend to struggle being able to put them on paper in the way that I had imagined them. I have made it a goal within my designs to make all aspects more detailed so that in the future it may help me with future jobs.


Roedd y prosiect hwn i ddylunio gwesty 4 seren â 60 o ystafelloedd gwely yn Friar’s Point yn y Barri. Bwriad y gwesty yw darparu sba a chyfleusterau cynadledda yn ogystal ag unrhyw elfennau eraill y byddai pobl yn eu disgwyl mewn gwesty 4 seren. Drwy fy ngwaith i gyd byddaf yn anelu at sicrhau dyluniad glân a minimalaidd i’m hadeiladau. Mae adeiladau modern â chymysgedd o rendrad llyfn, cladin pren neu garreg, a gwydr yn dylanwadu’n fawr arnaf. Mae hyn yn amlwg drwy fy ngwaith i gyd ac rwy’n ceisio eu cynnwys yn fy nyluniadau. Byddaf yn treulio llawer o amser yn ystyried cynllun mewnol yr adeiladau y byddaf yn eu dylunio gan fy mod am sicrhau y bydd yr adeilad yn llifo mewn ffordd naturiol. Nod arall o fewn fy ngwaith yw defnyddio golau naturiol gymaint ag sy’n bosib i wella’r gofod drwy roi ymdeimlad mwy naturiol. Ffactor bwysig o fewn y dyluniadau yw sicrhau eu bod yn realistig, ar y trywydd iawn, gobeithio, o ran yr hyn y byddai technolegwyr pensaernïol go iawn yn ei ddylunio. Un broblem sydd gen i o fewn fy nyluniadau yw y bydd syniadau gen i yn fy mhen ond byddaf yn cael trafferth wrth geisio eu rhoi ar bapur yn y ffordd roeddwn wedi’u dychmygu. Rwyf wedi’i wneud yn nod o fewn fy nyluniadau i roi mwy o fanylder i bob elfen fel y gallai fy helpu yn y dyfodol o ran swyddi.

Other Exhibitors:

William Keefe

William Keefe

As part of my assignment, I have been tasked with designing a hotel. The site, located in Cardiff Bay, offers great potential in terms of views as it overlooks the bay itself . The hotel shall accommodate a maximum of 240 guests across 8 storeys of accommodation. The...

Ana Julie Foseid Bjerke

Ana Julie Foseid Bjerke

I am a 3rd year Architectural Design & Technology student, who loves to interact with others and combine knowledge to seek better solutions for all. An environmentalist who believes the use of biophilic design could be a potential tool to combat Carbon emissions...

Sokborisak Chea

Sokborisak Chea

This construction design is about hotel design at Cardiff Bay which I called "The Cardiff Bay Hotel". It is a 10-storey 4 stars hotel that will ccommodate around 100 to 300 guests. I needed to make sure that the hotel is sustainable so I use the green wall and the...

Wojciech Kwiatkowski

Wojciech Kwiatkowski

The Green Dock hotel is a luxurious 4-star hotel providing all the necessary facilities for a restful break. The hotel’s facilities include a spa, gym, pool, and large indoor event area. The hotel also features a restaurant which is open to the public. Capable of...

Tristan McFarlane

Tristan McFarlane

I'm Tristan and I live in Chester. I started at Cardiff Metropolitan University in 2019. Along with this degree I have also played for Cardiff Met RUFC. This is my final year project which is to design a four star double height podium hotel located at Cardiff Bay. The...

David Gunn

David Gunn

I’m David Gunn, I am an Architectural Design and Technology student passionate about sustainable design and innovative construction. For my final year project, I have designed a 10 storey 4* hotel called the Nautica. The hotel features a conference room, spa...