Lydia Southgate

I am a surface pattern designer specialising in digital illustration. I enjoy designing lifestyle collections for millennials as I love combining a sense of fun with everyday things – which is shown through this collection, titled Duvet Days. I took inspiration from interior settings and relaxed activities for my motifs and have turned them into a range of designs that I think encapsulates the softness and fun of taking a day to yourself.


Rwyf yn ddylunydd patrymau arwyneb sy’n arbenigo mewn darlunio digidol. Rwyf yn mwynhau dylunio casgliadau dulliau byw ar gyfer pobl gafodd eu geni yn y mileniwm newydd gan fy mod yn hoffi cyfuno ymdeimlad o hwyl â phethau bob dydd – a welir drwy’r casgliad hwn o’r enw Diwrnodau Duvet. Lleoliadau mewnol a gweithgareddau ymlacio oedd fy ysbrydoliaeth ar gyfer fy motiffau ac rwyf wedi’u troi yn ystod o ddyluniadau sydd yn fy marn i yn dal y meddalwch a’r hwyl sy’n perthyn i fod â diwrnod i chi eich hun.

www.lydiasouthgate.com