Marcus Chester Quiazon Palisoc

As a designer, I am constantly identifying opportunities to improve design, the outcome should result in the contribution of people’s well-being in a positive light. Design has changed ways in which I perceive things around me. Allowing for opportunities to grow in design thinking. I believe that good design can be achieved when a product is functional, easy to understand and beautiful. I approach my design methodology with the human centred design process as its focus. This begins with the user’s needs. By exploring all the underlying factors surrounding a problem, this allows me to push the boundaries during the ideation stage where I can quickly communicate my ideas. Combining creative and technical solutions, I always pursue to achieve innovation in solving real world problems. Through constant iterations and prototyping, I am able to bring my ideas to life which is reflected from the user’s needs. Alongside product design, I also enjoy and highly believe that graphics and branding plays a fundamental role in the whole product design experience.

Fel dylunydd, rwyf bob amser yn adnabod cyfleoedd i wella dylunio, dylai’r canlyniad olygu cyfraniad at les pobl mewn ffordd gadarnhaol. Mae dylunio wedi newid y ffordd yr wyf yn deall peth o fy nghwmpas. Gan alluogi cyfleoedd i dyfu mewn syniadau dylunio. Rwy’n credu y gellir cyflawni dylunio da pan fydd cynnyrch yn ymarferol, yn hawdd ei ddeall ac yn brydferth. Rwy’n dechrau ar fy methodoleg ddylunio gyda’r broses ddylunio sy’n canolbwyntio ar y dynol fel ffocws. Mae hyn yn dechrau gydag anghenion y defnyddiwr. Trwy ymchwilio i’r holl ffactorau sylfaenol o gwmpas problem, mae hyn yn fy nghaniatáu i wthio’r ffiniau wrth greu’r syniad fel y gallaf gyfathrebu fy syniadau’n gyflym. Gan gyfuno datrysiadau creadigol a thechnegol, rwyf bob amser yn anelu at gyflawni arloesedd wrth ddatrys problemau’r byd real. Trwy iteriadau cyson a phrototeipio, gallaf ddod â fy syniadau’n fyw, wedi’i adlewyrchu o anghenion y defnyddiwr. Ochr yn ochr â dylunio prosiectau, rwyf hefyd yn mwynhau ac yn credu’n gryf bod graffigau a brandio’n chwarae rôl sylfaenol yn y profiad dylunio cynnyrch cyffredinol.

www.instagram.com/marcuspalisocdesigns