Marcus Palisoc

BSc (Hons) Product Design

Marcus Chester Quiazon Palisoc

As a designer, I am constantly identifying opportunities to improve design, the outcome should result in the contribution of people’s well-being in a positive light. Design has changed ways in which I perceive things around me. Allowing for opportunities to grow in design thinking. I believe that good design can be achieved when a product is functional, easy to understand and beautiful. I approach my design methodology with the human centred design process as its focus. This begins with the user’s needs. By exploring all the underlying factors surrounding a problem, this allows me to push the boundaries during the ideation stage where I can quickly communicate my ideas. Combining creative and technical solutions, I always pursue to achieve innovation in solving real world problems. Through constant iterations and prototyping, I am able to bring my ideas to life which is reflected from the user’s needs. Alongside product design, I also enjoy and highly believe that graphics and branding plays a fundamental role in the whole product design experience.

Fel dylunydd, rwyf bob amser yn adnabod cyfleoedd i wella dylunio, dylai’r canlyniad olygu cyfraniad at les pobl mewn ffordd gadarnhaol. Mae dylunio wedi newid y ffordd yr wyf yn deall peth o fy nghwmpas. Gan alluogi cyfleoedd i dyfu mewn syniadau dylunio. Rwy’n credu y gellir cyflawni dylunio da pan fydd cynnyrch yn ymarferol, yn hawdd ei ddeall ac yn brydferth. Rwy’n dechrau ar fy methodoleg ddylunio gyda’r broses ddylunio sy’n canolbwyntio ar y dynol fel ffocws. Mae hyn yn dechrau gydag anghenion y defnyddiwr. Trwy ymchwilio i’r holl ffactorau sylfaenol o gwmpas problem, mae hyn yn fy nghaniatáu i wthio’r ffiniau wrth greu’r syniad fel y gallaf gyfathrebu fy syniadau’n gyflym. Gan gyfuno datrysiadau creadigol a thechnegol, rwyf bob amser yn anelu at gyflawni arloesedd wrth ddatrys problemau’r byd real. Trwy iteriadau cyson a phrototeipio, gallaf ddod â fy syniadau’n fyw, wedi’i adlewyrchu o anghenion y defnyddiwr. Ochr yn ochr â dylunio prosiectau, rwyf hefyd yn mwynhau ac yn credu’n gryf bod graffigau a brandio’n chwarae rôl sylfaenol yn y profiad dylunio cynnyrch cyffredinol.

www.instagram.com/marcuspalisocdesigns

Other Exhibitors:

Ieuan Peregrine

Ieuan Peregrine

As a product designer I advocate principles of inclusive, sustainable design, creating where there is need. I excel at the research and implementation stages of design where I enjoy speaking to the end users of products. I feel this stems from a fondness of talking...

David Cabble

David Cabble

Design to me is the principle of creating solutions that will ripple throughout time. Design needs to reach the heart and mind of the user. Most importantly, design must look after the user and the planet. These are the key thoughts that propel me with passion to...

Josh Landers

Josh Landers

I am a strong believer that product design is a process that changes the world for the better, most importantly with people in mind. I believe that designers should consider people at the center of their design process, as well as, considering social, economic and...

Garin Thomas

Garin Thomas

I believe that good design is all about bringing excitement to the user while still following our social and ecological responsibilities. It is through this lens that I view every challenge delivered to me. My background in engineering gives me the drive and passion...

Samuel Moss

Samuel Moss

A primary focus within my work, as well as in life, is to accommodate to others’ needs. As a product designer, this means considering and appeasing the end-user, the environment, and the design team. This principle leads me to take on briefs that expand upon close...

Alex Smith

Alex Smith

Design is one of the few mediums that reaches every corner of the globe and touches everyone. We as a race, have no shortage of problems that need solving or issues that need addressing. To me, design is all about creating innovative solutions to these challenges....