I’m an artist that combines neon colour schemes with a D.I.Y. punk aesthetic to create pieces that elevate and celebrate queer identity.


Rwy’n artist sy’n cyfuno cynlluniau lliw neon gydag estheteg bwnc o fy ngwaith fy hun i greu darnau sy’n dyrchafu ac yn dathlu hunaniaeth cwiâr.