Material Synergies: Capturing the Immediacy of Thought & Feeling

As an artist, I employ the agency of ceramics to anchor my subjective emotion. The work in turn prompts an emotive reaction in a viewer, intertwining them in the dialog of my experience. Ceramics serves as the connecting point between artist and viewer, taking them beyond objective viewing to an immersion in the works emotional characteristics.


Fel arlunydd, rwy’n defnyddio cyfrwng cerameg i angori fy emosiwn goddrychol. Mae’r gwaith yn ei dro yn ysgogi ymateb emosiynol yn y gwyliwr, gan ei gydblethu yn ymgom fy mhrofiad. Mae cerameg yn ymddwyn fel pwynt cysylltu rhwng yr artist a’r gwyliwr, gan fynd â nhw y tu hwnt i wylio gwrthrychol a’u trochi yn nodweddion emosiynol y gwaith.