As a surface designer, I specialise in digitally printed designs and creating embellishments with a variety of stitch methods, using hand and machine techniques. My designs are influenced by my love of nature and being outdoors, taking inspiration from the organic shapes, colours, and textures around me. All my designs start with hand drawn mark making and motifs in a range of mediums, then digitalised to build an abstract, collage effect into seamless repeating tiles. With a passion for interiors, my designs are created to be used across a range of interior products depending on the intended audience, to create a coordinating collection to bring my passion for nature inside the home.

My final collection was inspired by the Welsh landscape around my home, using its shapes and textures to create a children’s collection, to bring the outside in during the digital age. The collection is split into 4 age-defined sub-collections, each one appealing to the age and persona of the child at the different stages of their upbringing. Using soft brush strokes for the youngest collections, the designs grow in energy and sophistication, creating a narrative for the middle collections and becoming more expressive for the older range. The entire collection retains a colour palette of grey undertones, with products made using natural fabrics, which enables the collection to evolve as the child does and create a cohesive interior look through their childhood.


Fel dylunydd arwyneb, rwy’n arbenigo mewn dyluniadau wedi’u printio’n ddigidol a chreu addurniadau ag ystod o ddulliau pwytho, gan ddefnyddio technegau llaw a pheiriant. Mae fy nyluniadau wedi’u dylanwadu gan fy nghariad tuag at natur a bod yn yr awyr agored, gan gymryd ysbrydoliaeth gan siapau, lliwiau a gweadau organig o fy nghwmpas. Mae fy holl ddyluniadau yn dechrau gyda chreu marciau a motiffau â llaw mewn ystod o gyfryngau, yna eu digideiddio i greu effaith clytwaith a haniaethol mewn teils ailadroddus a di-dor. Rwy’n angerddol am addurn tŷ, ac mae fy nyluniadau wedi’u creu i’w defnyddio ar draws ystod o gynnyrch tŷ yn dibynnu ar y gynulleidfa darged, i greu casgliad cydlynus a dod â fy angerdd tuag at natur i mewn i’r tŷ.

Ysbrydolwyd fy nghasgliad terfynol gan dirlun Cymru o gwmpas fy nghartref, gan ddefnyddio ei siapiau a’i weadau i greu casgliad i blant, er mwyn dod â’r tu allan y tu mewn yn ystod yr oes ddigidol. Mae’r casgliad wedi’i rannu’n bedwar is-gasgliad ar sail oedran, gyda phob un yn apelio at oedran a phersona’r plentyn ar wahanol gamau o’u magwraeth. Gan ddefnyddio strociau brws meddal ar gyfer y casgliadau iau, mae’r dyluniadau’n cynyddu yn eu hegni a’u soffistigedigrwydd, gan greu naratif ar gyfer y casgliadau canol a gan ddod yn fwy mynegiadol ar gyfer yr ystod hŷn. Mae’r casgliad cyfan yn defnyddio palet lliw ag islais llwyd, ac mae’r cynnyrch wedi’i wneud gan ddefnyddio ffabrigau naturiol, sy’n galluogi’r casgliad i esblygu ochr yn ochr â’r plentyn, a chreu gwedd gydlynus i’r addurniadau sydd ganddyn nhw ar bob cam o’u plentyndod.