Autobiographical Coastal Forms

I was bought up on the rural coast of Devon during the time of great social economic and technical change; the 1950’s 60’s and 70’s. We have again reached a seminal moment in the history of man – the threat to the existence of marine life and habitat due to scientific and technical invention of plastics and pollutants.

This body of work considers the beauty of the environment where I was raised, using clay bodies and mimetic glazes to convey the raw energy and dynamism of the coast. I have employed various techniques and involved different genres, exploring functional forms through the language of sculpture, to the development of glazes to encourage and engage with thoughts of rural coastlines and marine life.

The result is a balance held between two forces, the power of the ocean and man’s relationship and impact on it through geometric and technical interventions.


Cefais fy magu ar arfordir gwledig Dyfnaint mewn cyfnod o newid cymdeithasol, economaidd a thechnegol mawr; y 1950au, ‘60au a ‘70au. Unwaith eto, rydym wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol yn hanes y ddynoliaeth – y bygythiad i fodolaeth bywyd morol a’r cynefin morol yn sgil dyfeisiau gwyddonol a thechnegol fel plastigau a llygryddion.

Mae’r corff hwn o waith yn ystyried harddwch yr amgylchedd lle cefais fy magu, gan ddefnyddio cyrff clai a gwydreddau efelychol i gyfleu egni amrwd a deinameg yr arfordir. Rwyf wedi defnyddio technegau amrywiol ac wedi cynnwys sawl genre, gan archwilio ffurfiau ymarferol drwy iaith cerflunio, a datblygu gwydreddau i annog ac ymgysylltu â syniadau am arfordiroedd gwledig a bywyd morol.

Y canlyniad yw cydbwysedd yn cael ei gynnal rhwng dau rym, pŵer y môr, a pherthynas dyn â’r môr, a’i effaith arno, drwy ymyriadau geometrig a thechnegol.