My practice revolves around narrative exploration, a pursuit of normalcy, strangeness, and understandable forms. I aim to develop a language interrogating the strange and novel, the notion of a “new normal” all through painterly strokes and abstractions – even through representational art. Using a combination of traditional and digital, I can merge the physicality of watercolour and pencil and layer over them using painterly digital techniques. By applying these methods, it becomes possible to apply modern approaches to the facets of traditional painterly paintings.

Above all, I treasure the dynamic energy of an illustrator’s piece. I am investigating ways of communicating in visual mediums, finding narrative devices even in the unconventional, and what relates to an audience. My venture as an illustrator, I feel, is to convey those different viewpoints through visual storytelling and language. Flipping beyond the perspectives of others through not only what we might find in the real world, but through the fictional worlds in the fringes of our imagination.


Mae fy arfer yn cylchdroi o gwmpas ymchwilio i naratif, dilyn normalrwydd, dieithrwch a ffurfiau dealladwy. Rwy’n anelu at ddefnyddio iaith sy’n croesholi’r ddieithr a’r normal, y syniad o “normal newydd” i gyd trwy strociau arluniol a haniaethau – hyd yn oed trwy gelf gynrychioliadol. Gan ddefnyddio cyfuniad o’r traddodiadol a’r digidol, gallaf gyfuno naws ffisegol dyfrlliw a phensil a rhoi haenau drostynt gan ddefnyddio technegau arluniol digidol. Trwy gymhwyso’r dulliau hyn, mae’n mynd yn bosib cymhwyso dulliau modern i nodweddion paentiadau arluniol traddodiadol.

Uwchlaw popeth rwy’n trysori egni deinamig darn y darlunydd. Rwy’n ymchwilio i ddulliau cyfathrebu mewn cyfryngau gweledol, gan ddod o hyd i ddyfeisiau naratif hyd yn oed yn yr anghonfensiynol, a’r hyn sy’n gysylltu â chynulleidfa. Teimlaf mai fy menter fel darlunydd yw cyfleu’r safbwyntiau gwahanol hynny trwy adrodd storïau’n weledol ac iaith. Gan fflipio y tu hwnt i bersbectifau pobl eraill nid yn unig trwy’r hyn y byddwn efallai yn dod o hyd iddo yn y byd go iawn, ond trwy’r bydoedd ffugiol ar gyrion ein dychymyg.