I don’t really have just one style or type of practice, I use a lot of different mediums and quite like not knowing how somethings going to work until it does. I like to explore the boundaries of film and animation and hope that I’ll get to do that for a living some day.


Does gen i ddim un arddull neu fath o ymarfer yn unig, rwy’n defnyddio llawer o wahanol gyfryngau ac yn eithaf hoff o’r ffaith nad wyf yn gwybod sut y bydd rhywbeth yn gweithio nes ei fod yn gweithio. Rwy’n hoffi ymchwilio i ffiniau ffilm ac animeiddio a gobeithio y byddaf yn cael gwneud hynny am fywoliaeth un dydd.