Rebecca Oldfield

BA (Hons) Artist Designer Maker


My primary inspiration is found within the materials themselves, I have always been fascinated by the earth and appreciate that the planets resources are my medium; from the crystals and gemstones I set and embed to the precious metals I encase them in. Every fragment I use in my work is of equal importance and each possess their own beauty; which I explore through the pieces that I make.

In order to create my pieces, I amalgamate traditional and modern techniques; fusing metalwork, handicraft, computer aided design and digital production techniques. My collections are inspired through a process of material exploration and experimentation, styles and trends from the past, forms of architectural skylines and industrial structures, intricate and kinetic mechanisms predominantly clockwork and found organic objects.

My pieces are predominantly made with polished or oxidised silver and are either kept smooth or are textured, by means of milling or reticulation. I embellish my pieces with either crushed crystals, faceted gemstones or non-precious materials. The handcrafted element to my work ensures that no two pieces are ever identical. I recycle materials where possible by means of casting and granulation methods, all diamonds and precious gemstones used in my work are ethically sourced and my designs created in precious metals comply with the British hallmarking regulations.


Mae fy ysbrydoliaeth fwyaf yn y deunyddiau eu hunain, mae’r ddaear wedi fy nghyfareddu erioed ac rwy’n gwerthfawrogi mai adnoddau’r blaned yw fy nghyfrwng; o’r grisialau a’r cerrig gwerthfawr y byddaf yn eu gosod hyd y metelau drudfawr fydd yn eu dal. Mae pob eitem a ddefnyddiaf yn fy ngwaith yr un mor bwysig â’i gilydd ac mae ei harddwch ei hun gan bob un ohonynt, a byddaf yn archwilio hyn drwy’r darnau y byddaf yn eu gwneud.

Er mwyn creu fy narnau, byddaf yn cyfuno technegau traddodiadol a modern, technegau megis gwaith metel, crefft llaw, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur, a chynhyrchu digidol. Mae fy nghasgliadau wedi’u hysbrydoli drwy broses o archwilio ac arbrofi gyda’r deunyddiau, steiliau a thueddiadau o’r gorffennol, ffurf bensaernïol y gorwel ac adeiladau diwydiannol, mecanweithiau cymhleth a chinetig (clociau yn bennaf) a gwrthrychau organig rwyf wedi dod ar eu traws.

Gwneir fy narnau yn bennaf ag arian wedi’i sgleinio neu wedi’i ocsideiddio a chân nhw eu cadw’n llyfn neu eu gweadeddu drwy felino neu rwydo. Rwy’n addurno fy narnau naill ai â grisialau wedi’u malu, cerrig gwerthfawr ffasedaidd neu ddeunyddiau nad ydynt yn ddrudfawr. Mae’r elfen grefftio â llaw yn fy ngwaith yn sicrhau na fydd unrhyw ddau ddarn byth yr un. Rwy’n ailgylchu deunyddiau hyd y gallaf drwy ddulliau gronynnu neu gastio. Daw pob diemwnt a charreg werthfawr a ddefnyddir yn fy ngwaith o ffynonellau moesegol ac mae fy nyluniadau mewn metelau drudfawr yn cydymffurfio â rheoliadau dilysnodi Prydain.

Other Exhibitors:

Emma Don

Emma Don

Everything I Can See is an autoethnographic project exploring sight through stop motion animation. Since receiving a sight threatening diagnosis in 2012, I have become even more aware of the precious sense informing my artwork. A remission period, after 10 years of...

Bethan Lowri Hughes Jones

Bethan Lowri Hughes Jones

Gwyllt y Ddaear This collection is a combination of commercial and hand-sourced materials; combined to improve the sustainability of my collection. Made from commercial terracotta, which I reclaimed, the main glaze ingredient was wild clay from Traeth Aberlleiniog,...

Brynn Alred

Brynn Alred

How can we create a coexistence with the climate we live in? As a maker and craftsman I seek to nurture an embodied connection with the environments we find ourselves in. Revealing connections between materials and land. Combining these with the people, plants and...

Zoe Worton

Zoe Worton

Currently working in clay and wood, I have created a body of work that demonstrates an eclectic range of processes including hand carving, wood turning, ceramics and advanced technologies. Wood has become my prime material in all its forms, having a functional basis...

Bethan Grace Mason

Bethan Grace Mason

Ocean Essence My admiration for the coastline and the replication of textural elements that are often overlooked is what formed my enthusiasm for this project. ‘Ocean Essence,’ embodies the surroundings of specific shorelines to present wall art through texture,...

Harri Hughes

Harri Hughes

Machine Making Machine Making explores the development of autonomous manufacturing devices, pushing the boundaries of what is possible with 3D printing clay, and developing novel approaches to ceramic manufacture. Drawing inspiration from my interest in throwing, I...